Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Podchodzę do problemów prawnych Klientów kompleksowo. Często rozstanie wiąże się z koniecznością podjęcia kroków cywilnoprawnych, w szczególności w przypadku związków nieformalnych, niejednokrotnie bowiem przez lata wspólnego życia partnerzy zgromadzili dobra, które chcą podzielić lub dokonać wzajemnych rozliczeń, a z uwagi na pozostawanie w związku konkubenckim kwestie te regulują przepisy prawa cywilnego, nie prawa rodzinnego.

W mojej praktyce zawodowej zajmuje się również innymi sprawami cywilnymi:
- z zakresu prawa zobowiązań, np. roszczeniami o zapłatę,
- z zakresu prawa spadkowego, np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
- z zakresu prawa rzeczowego, np. zniesienie współwłasności.

W sprawach cywilnych udzielam porad prawnych, reprezentuję Klientów na etapie przedsądowym oraz sądowym, przygotowuję pisma procesowe, wnioski, pozwy, apelacje.

Przykładowe sprawy cywilne, którymi zajmuje się moja Kancelaria to:

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło