Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Sprawy rodzinne to główny profil prowadzonej przeze mnie kancelarii. Pozostaje w ciągłym kontakcie z Klientem, każda sprawa podlega wnikliwej analizie. Zawsze mam na uwadze dobro małoletnich dzieci, które nie zawsze świadomie, w sytuacji konfliktu między rodzicami, stają się jego częścią. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej proponuje możliwe drogi postępowania, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, patrząc na problem obiektywnie.

Reprezentacja w sprawach rodzinnych może przybierać bardzo różne formy, począwszy od porad prawnych, na reprezentacji w sprawach sądowych skończywszy. Mogę reprezentować na etapie przedsądowym, kiedy między stronami trwają negocjacje, które niejednokrotnie odbywają się z udziałem pełnomocników profesjonalnych. Tworzę pisma procesowe, w tym wnioski, pozwy, apelacje, reprezentuję Klienta w całym postępowaniu, we wszystkich instancjach, czy też na etapie egzekucji, w zależności od zakresu zlecenia.

Najczęstsze sprawy rodzinne, którymi zajmuje się moja kancelaria dotyczą:

Powyższe ma charakter jedynie przykładowy. Sprawy rodzinne to pojęcie w mojej ocenie bardzo szerokie, nie dotyczą bowiem jedynie rozwodów czy sytuacji dziecka, w przypadku rozstania rodziców (alimenty, kontakty, władza rodzicielska), w sytuacjach trudnych mają czasem charakter karny. W takich sprawach również reprezentuje Klientów. Sprawy rodzinne to także sprawy stricte cywilnoprawne, w których również służę pomocą.

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło

Adwokat Barbara Wcisło

© 2022, Adwokat Barbara Wcisło